Seneste om schæchtning: Brev fra ministeren

Finn Schwarz
Finn Schwarz mødte ministeren sammen med Bent Lexner. Foto: Elon Cohn
Af: 
Elon Cohn

Finn Schwarz, formand for det jødiske samfund i Danmark, modtog i går et brev fra fødevareminister Dan Jørgensen om den jødiske slagtning

'Ministeren medgiver, at det havde været hensigtsmæssigt at mødes før bekendtgørelsen om shæchtning og halalslagtning trådte i kraft i sidste mandag den 17. februar,' siger Finn Schwarz.

'Yderligere bekræfter Dan Jørgensen forløbet af mødet i fredags mellem på den ene side ministeren og på den anden side os og de muslimske trossamfund.'

Mødet fredag mundede ud i, at man vil se nærmere på bekendtgørelsen, hvis der kommer problemer med import af kosher kød. Og at Det Jødiske Samfund i Danmark sammen med Halal Danmark skal skaffe videnskabeligt materiale, der viser, at jødisk og/eller muslimsk slagtning skåner slagtedyret mindst lige så meget som gængs dansk slagtning. Når dette materiale er på bordet, vil Fødevarestyrelsens eksperter bedømme det - og muligvis ændre bekendtgørelsens ord og ånd.

Formanden og overrrabbineren møder ministeren

Intenst samarbejde mellem formand og overrabbiner over for fødevareministeren for at sikre koshert kød.

Fødevareminister Dan Jørgensens forbud mod jødisk og muslimsk slagtning får umiddelbart ingen følger for forsyningen af koshert kød i Danmark, forsikrer Finn Schwarz, formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.

’Det er lykkedes at gennemføre et møde mellem overrabbiner Bent Lexner, mig selv, repræsentanter for muslimerne på den en side og fødevareminister Dan Jørgensen sent fredag eftermidag,’ siger Finn Schwarz.

’Det var sent – næsten en uge efter forbuddet mod jødisk og muslimske slagtning trådte i kraft uden orienteringer yderligere orienteringer eller samtaler – at det lykkedes at møde Dan Jørgensen, men ministeren lovede at tage sagen op, hvis det skulle vise sig umuligt at importere kosherkød i fremtiden.’

I løbet af uge syv blev det klart, at en bekendtgørelse fra Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ville forbyde både kosher- og halalslagtning i Danmark. I samarbejde søgte repræsentanter for Det Jødiske Samfund og de muslimske samfund konsultationer med minister Dan Jørgensen om bekendtgørelsen, men ganske uden held. Forud var gået en tid med massive henvendelser til ministeren uden at opnå reaktioner. I weekenden op til forbuddet søgte Finn Schwarz atter at etablere et møde om det truende forbud – men uden reaktion fra ministeren.

’Vi bad derfor statsminister Helle Thorning-Schmidt om at intervenere. Det er jo ganske usædvanligt, at man ikke hører to vigtige interessenter, før en bekendtgørelse udstedes. På samme vis er det uhørt, at gennemføre så radikale ændringer gennem en bekendtgørelse. Her burde have været tale om et lovforslag, der kunne skabe åben debat i Folketinget, siger Finn Schwarz.

Sent fredag eftermiddag – en lille uge efter bekendtgørelsen trådte i kraft – mødte minister Dan Jørgensen endelig Finn Schwarz, Bent Lexner og repræsentanter for de muslimske trossamfund.

Ministeren ville ikke ændre bekendtgørelsen, men knap 20.000 underskrifter mod den indsamlet i ugen gjorde et vist indtryk. Det blev aftalt, at man ville skaffe endnu flere videnskabelige beviser for, at slagtedyrene ikke lider mere ved muslimsk eller jødiske aflivning end ved almindelig slagtning. Og at ministeren ville tage ny stilling om det skulle vise sig umuligt at importere kosher- eller halalkød.

Se dokumentation i filen Orientering fra Finn Schwarz.

Emneord: