Det Jødiske Samfund i Danmark

 

Det Jødiske Samfund fordømmer brandattentat imod Islamisk Trossamfund

Af Team
Det Jødiske Samfund tager skarp afstand fra brandattentatet imod Islamisk Trossamfunds lokaler i København. Der er søndag formiddag antændt brændbart materiale ved en bygning tilhørende Islamisk Trossamfund. Branden kunne – hvis ikke den var blevet opdaget i tide - have ramt de børn og familier, der deltog i søndagsskolen. Det Jødiske Samfund i Danmark udtrykker sin sympati med Islamisk Trossamfund og opfordrer myndighederne til at tage efterforskningen meget alvorligt.

Dan Rosenberg Asmussen udtaler: 'Vi kender ikke fuldt ud baggrunden for branden, men kan konstatere, at politiet behandler sagen som ildspåsættelse. Det er meget uhyggeligt og dybt bekymrende, at det muslimske samfund i Danmark for anden gang inden for få måneder udsættes for ekstreme hadforbrydelser.'
Første gang var den 6. juni, da over 50 grave blev skændet på Den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby. Det Jødiske Samfund udtrykker en meget klar bekymring for tendensen til stigmatisering, når det kommer til religiøse minoriteter.
'Vi har alle et ansvar for at sige fra overfor had, frygt og fordomme,'siger Dan Rosenberg Asmussen.

Dansk Jødisk Museum søger en ny museumsformidler

Dansk Jødisk Museum søger en engageret museumsformidler med flair for markedsføring og interesse for museets arbejdsområde og dets betydning for det danske samfund.

Læs mere om stillingsopslaget her: http://jewmus.dk/om-museet/ledige-stillinger/

Connection Point Barcelona

Schusterman's Connection Points in partnership with JDC's Junction Network has created OPPORTUNITY - a unique three day event for young European Jews ages 22-28 to discover innovative solutions for managing their career paths, networking and exchanging new ideas to implement change in both Jewish and local communities

OPPORTUNITY will match experienced professionals to coach each participant, creating a personalized space for reflection, empowerment and learning for professional and personal growth. The conference is designed for young people who are working in the fields of entrepreneurship, NGO, design/creative, PR/advertising, engineering, business/economy or humanities and would like to exchange big ideas and learn the next steps for their career.

For more info and application: http://www.youropportunity.us/
For any questions: opportunity.gathering@gmail.com
Facebook event: https://www.facebook.com/events/486967998132633/

Staten stopper register for religiøs omskæring

Af Jonas Karpantchof
Sundhedsminister Sophie Løhde (V) besluttede onsdag i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg at sætte et register for religiøs omskæring i bero. Registeret blev oprettet på initiativ af den tidligere regering i 2013 med henblik på at klarlægge omfanget af rituelle omskæringer i Danmark, men da sundhedsmyndighederne aldrig har modtaget den nødvendige tilladelse fra Datatilsynet, har ministeren valgt at stoppe arbejdet med registeret indtil videre.
Det Jødiske Samfund bad allerede i sidste uge myndighederne om at redegøre for, hvordan det nye register måtte adskille sig fra det centrale register under Statens Serum Institut. Dette register er ældre og har eksisteret siden 1. januar 2014. I samme ombæring udtrykte DJS sin bekymring over, at man fra statens side ønskede at oprette et register med CPR-henvisning. Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund, udtalte til Weekendavisen d. 31. juli: ’vi ønsker ikke, at der oprettes registre med oplysninger om danske jøder henført til CPR-niveau, hvor vi ikke ved, præcist hvordan det bruges, og hvem som har adgang til oplysningerne. Det kan udgøre et sikkerhedsproblem, og den slags lister kan misbruges’.
På den baggrund er Det Jødiske Samfund tilfreds med, at sundhedsminister Sophie Løhde har valgt at sætte registeret i bero, da der mangler klarhed over formål og hvordan registret skal udformes, samt hvem der har adgang til registrets data.
Det Jødiske Samfund i Danmark er ikke modstander af, at der sker registrering, men det må ske på en måde, så det respekterer, at det konkrete religiøse tilhørsforhold behandles som en personlig og fortrolig oplysning.

Husk årets rosh hashana hilsener

Så er det blevet tid til at sende årets rosh hashana hilsener i Jødisk Orientering.
Fremgangsmåden er den samme som tidligere år. Send teksten til mt@mosaiske.dk og indbetal 75,00 kroner for private eller 150,00 kroner for virksomheder til trossamfundets konto i Jyske Bank, reg. 5011 konto 0001450339. Og gør det senest den 10. august.
Meddelelser og indbetalinger modtaget senere vil blive ekspederet i novembers udgave af Jødisk Orientering. elon

Falsk alarm på Lyngbyvej

Af Jonas Karpantschof
Lyngbyvejen blev i morges spærret, da en mistænkelig taske i de tidlige morgentimer blev fundet udenfor Copenhagen Kosher. Tasken viste sig efter nærmere undersøgelser at være ganske ufarlig. Politiet valgte derfor at hæve afspærringen efter to og en halv time.

Delegeret i Israel

Af Daniel Hertz
I midten juni tog jeg til Israel på jewish leadership konference med Nahum Goldmann Fellowship. Vi var 45 deltagere fra 18 forskellige lande, der repræsenterede det brede nutidige spektrum af den jødiske verden, hver især involveret i deres egen menighed på en anden måde.
Ideen med konferencen er at skabe plads til åbenhed og til forskellighed på en måde, så alle kan være der, og så man kan få forståelsen for den anden part og samtidig give plads til at dele ens egen menigheds historie for at prøve at løse nogle af de udfordringer, der findes.
Det var en intens uge med massere af mad, både den spiselige og den spirituelle slags, med forelæsninger om bl.a. udviklingen af det jødiske samfund fra bibeltiden og frem til i dag. og hvordan vi kan genskabe en stærk jødisk menighed/verden.
Jeg havde en fantastisk uge, med masser af spændende snakke og diskussioner, og håber jeg med hjælp af nogle af disse værktøjer kan være med til at skabe rammen om en mere åben menighed, hvor alle bliver hørt, og hvor der er plads til alle.

Det Jødiske Samfund støtter politianmeldelse af mulig KZ-vagt

Af Jonas Hertzberg Karpantschof
Det Jødiske Samfund i Danmark støtter politianmeldelse af mulig KZ-vagt for at afklare den nu 90-årige danskers rolle som medlem af Frikorps Danmark under anden verdenskrig. Den mistænkte er udover sin tilknytning til Frikorps Danmark også mistænkt for at have fungeret som vagt i en koncentrationslejr i Hviderusland.
Til Berlingske Nyhedsbureau udtaler formand for Det Jødiske Samfund Dan Rosenberg Asmussen:
’Vi støtter en anmeldelse i og med, at det den vej kan afklares, om der er tale om forbrydelser mod menneskeheden. Vi er grundlæggende af den opfattelse, at de sager ikke forældes, og vi støtter en anmeldelse, fordi det er den eneste måde, vi kan afklare, om der er et reelt skyldsspørgsmål.’
Oplysningen om den 90-åriges medvirken er kommet efter de to forfattere, Therkel Stræde og Dennis Larsen, i deres bog ’En skole i vold’ om Frikorps Danmark, har konkluderet, at den mistænke som medlem af korpset fungerede som vagt i en KZ-lejr. Den mistænke har bekræftet sin tilstedeværelse i lejren, men benægter dog, at han fungerede som vagt.
Den 90-årige dansker er blevet anmeldt af Simon Wiesenthal Centret, der siden 1977 systematisk har forsøgt at få nazister stillet til ansvar for deres gerninger op til og under Anden Verdenskrig.

Filmoptagelser i synagogen

Af Alan Melchior
I denne uge var synagogen scene for optagelser til filmen ’Fuglene over Sundet’. Filmen, der kommer i biograferne i 2016 handler om flugten til Sverige i 1943. De aktuelle scener fra synagogen viser bl.a. den morgen, da rabbiner – og senere overrabbiner – Marcus Melchior i forbindelse med gudstjenesten advarer menigheden om de forestående jødeforfølgelser.
En række af menighedens medlemmer deltog sammen med andre statister i optagelserne i synagogen. Som beskrevet er filmen baseret på virkelige hændelser. Det er en film om overlevelse, og centralt står Arne Itkin, en dengang berømt dansk-jødisk jazzmusiker, der bor i København med sin kone og Jacob, parrets femårige søn.
Filmen bliver produceret af SF Film Production efter et manuskript af Per Daumiller og Nicolo Donato, der i øvrigt er barnebarn af en af karaktererne i filmen. På rollelisten er blandt andre Lars Brygmann, Nicolas Bro, David Dencik, Laura Bro, Jacob Cedergren og Danica Curcik.
Optagelserne fortsætter i kommende uge i Gilleleje, der i oktober 1943 var centrum for flere flugtruter over Øresund.

Nyophængning af malerier

Kunstudvalgets styreperson Marianne Nagler skriver:

Gennem den seneste tid har et kunstudvalg nedsat af Repræsentantskabet arbejdet på udvælgelse, sammensætning og nyophængning på meningsfuld vis af DJS/MT’s malerisamling i Det jødiske Hus. Samlingen er af høj kvalitet og består af værker fra forskellige perioder.
I første omgang har vi koncentreret os om ophængning af en række ældre portrætter i stueetagens lille sal, hvor bl.a. Danmark Logen har til huse. Informationsmateriale om udstillingen er under udarbejdelse.
Senere på sommeren vil udvalget fortsætte sit arbejde i den store sal samt på anden sal i biblioteket og gangen udenfor.

Mindre antisemitisme i Danmark

Af Elon Cohn
Antijødiske fordomme er blevet færre i Danmark. Det viser en international undersøgelse fra dette forår. I Danmark viser undersøgelsen, at antisemitiske fordomme i befolkningen er reduceret fra ni procent til otte procent. Lidt over en tredjedel, 37 procent, af de adspurgte, svarede også, at jødiske danskere er mere loyale overfor Israel end overfor Danmark, mens 17 procent af de adspurgte finder, at årsagerne til antisemitisme i Danmark skal findes i jødiske danskeres adfærd.
I Frankrig, der som Danmark har oplevet antijødisk terror i år, er antisemitisme i befolkningen faldet fra 37 procent i 2014 til 17 procent i dette forår. Og overordnet viser undersøgelsen, at 24 procent af de vesteuropæiske borgere nærer antisemitiske følelser.
Det er ADL, Anti Defamation League, en del af den internationale B’nai Brith organisation, der har gennemført undersøgelsen om antisemitiske fordomme i store dele af Vesteuropa.
I forhold til en lignende undersøgelse fra sidste år, 2014, er resultatet et overordnet fald i fordommene. Undersøgelsen er gennemført i 19 lande med spørgeskemaer og telefoninterviews af over 10.000 voksne personer i tidsrummet mellem den 10. marts og 3. april i år.
Formand for Det Jødiske Samfund Dan Rosenberg Asmussen siger, at undersøgelsen ikke afdækker de reelle problemer, det dansk-jødiske samfund står overfor.
’Undersøgelsen er begrænset til en måling af fordomme, og baserer sig ikke på antallet af registrerede hadforbrydelser. Trods dette er undersøgelsen en god indikation af, hvordan samfundet forholder sig til sin jødiske minoritet,’ siger han.
Undersøgelsen følger efter et turbulent år for de europæiske jøder, der har oplevet terror i Bruxelles, Paris og København.
Hele undersøgelsen kan findes på http://global100.adl.org/

Religionsfrihed er under massivt pres

AKVAH's leder Jonatan Cohn havde for nyligt (19. juni 2015) et "Synspunkt" med titlen "Religionsfriheden er under massivt pres" på Kristeligt Dagblads internetportal Religion.dk. Det gengives her med tilladelse fra Kristeligt Dagblad/Religion.dk
________________

Forhåbentlig vil et flertal af de politikere, som blev stemt ind i Folketinget i går, arbejde for, at man lapper de anselige huller i religionsfriheden, skriver jødiske Jonatan Cohn.

Staten har både moralsk og menneske retligt set pligter over for sine borgere. Den skal blandt andet beskytte dem mod krænkelser begået af andre borgere og mod overgreb begået af repræsentanter for staten selv.

Fra et religionspolitisk perspektiv må disse pligter bestå i at sikre, at borgerne frit kan praktisere deres religion uden unødig indblanding udefra.

Religionsfriheden er selvfølgelig ikke absolut, og den må nødvendigvis afvejes over for andre rettigheder. Men den er alligevel af afgørende betydning for mange menneskers liv, og selvom religionsfriheden i Danmark – hvis man sammenligner den med for eksempel diverse stater i Mellemøsten – har forholdsvis gode kår, kommer man ikke udenom, at denne frihed de seneste par år er kommet under voldsomt pres.

Trusler og chikane
Særligt fire områder bør i den henseende fremhæves. Det første område, hvor religionsfriheden er under pres, angår muligheden for at vedkende sig sin religion frit i det offentlige rum uden at blive chikaneret af sine medborgere. Hadforbrydelser begået mod minoriteter, herunder religiøse mindretal, er desværre blevet dagligdag i Danmark.

Muslimske kvinder beretter om, hvordan gerningsmænd river tørklæderne af dem og råber grimme ting efter dem. Samme slags chikane – dog nok fra andre typer gerningsmænd – oplever den dansk-jødiske minoritet også.

I 2014 registrerede det jødiske samfund adskillige tilfælde af trusler, fysiske overgreb og tilsvininger mod jøder i Danmark.
Hadet til danske jøder kulminerede i februar 2015, da Omar El-Hussein myrdede dansk-jødiske Dan Uzan, alene fordi han var jøde.

Myndighedernes reaktioner
Det er med andre ord ikke altid lige let at være religiøs minoritet i Danmark. Der er desværre rigeligt med tosser i dette land, der ikke har lært at begå sig ude i samfundet, og som fra tid til anden føler et behov for at udsætte jøder, muslimer og andre minoriteter for chikane og overgreb.

Virkningen af en sådan adfærd bliver dog yderligere forstærket, når myndighederne ikke tager den seriøst. Denne problematik vil jeg betegne som det andet område, hvor religionsfriheden er under pres. Der har nemlig desværre været flere eksempler på, at myndighederne ikke har reageret passende på trusler over for mindretal.
For nyligt omtalte medierne for eksempel, at en muslimsk gravplads i Brøndby havde været udsat for massivt hærværk.
Da der ikke var skrevet antimuslimsk graffiti eller lignende i forbindelse med ugerningen, udtalte en repræsentant for politiet i første omgang, at der nok bare var tale om drengestreger.

Denne udtalelse var utrolig tankeløs. Når hærværksmotivet mangler, er det meget problematisk, hvis standardreaktionen fra politiets side er, at der formentlig blot er tale om drengestreger – for dermed udelukker man samtidig, at der rent faktisk kunne være tale om en hadforbrydelse rettet mod en religiøs minoritet, i dette tilfælde danske muslimer.

Tværtimod burde politiets grundindstilling være, at man ikke kan udelukke, at der er tale om en hadforbrydelse, og at man derfor tager forbrydelsen meget alvorligt. Politiet ændrede heldigvis efterfølgende deres udmelding, men det skete først efter massiv kritik og medieomtale.
Samme indledningsvise passivitet fra myndighedernes side har man også oplevet i forhold til den dansk-jødiske minoritet. Medierne har fortalt, hvordan det jødiske samfund efter det antisemitiske hærværk sidste sommer på den jødiske skole i København og særligt efter terrorangrebet i januar i Paris løbende har haft møder med justitsministeren, hvor de anmodede om, at myndighederne opgraderede sikkerhedsniveauet ved de jødiske institutioner i Danmark.

Da terroren ramte København i februar, var der gudskelov politibeskyttelse foran de angrebne lokaliteter, herunder synagogen.
Det må vi alle sammen huske at være meget taknemmelige for. For selvom politibeskyttelse desværre ikke hindrede, at Finn Nørgaard og Dan Uzan mistede livet dette skæbnesvangre døgn, kunne tragediens omfang have nået breiviske højder, hvis terroristen Omar El-Hussein havde fået adgang til den bat mitzvah (jødisk konfirmation) fest, som fandt sted i synagogens menighedshus med deltagelse af omkring 80 gæster.

Et sådant hændelsesforløb havde dog skræmmende nok ikke været usandsynligt. Politibevogtningen foran synagogen blev nemlig først etableret efter Omar El-Husseins angreb på ytringsfrihedsarrangementet på Østerbro.

Hvis han i stedet havde foretaget sine angreb i omvendt rækkefølge, havde synagogen på trods af det jødiske samfunds gentagne henvendelser i ugerne og månederne op til terrorangrebet stået uden politibeskyttelse – hvormed risikoen for et decideret massemord havde været særdeles nærværende.

Forbud mod rituel slagtning
Religionsfriheden er imidlertid ikke kun udfordret på grund af gale individers angreb på religiøse minoriteters liv og levned.

Et tredje område, hvor religionsfriheden er under pres, angår muligheden for at kunne praktisere sin religion uden indgreb fra statens side.

For lidt over et år siden besluttede den danske fødevareminister nemlig at forbyde al jødisk rituel slagtning, da man i ministeriet pludselig vurderede, at den jødiske slagtemetode ikke var i overensstemmelse med dyrevelfærdsmæssige hensyn. Forbuddet ramte også visse former for muslimsk slagtepraksis.

Dette forbud, der kom som et lyn fra en klar himmel, var fuldkommen usagligt, da det ikke baserede sig på ny dyrevelfærdsmæssig viden på feltet, men derimod blot syntes at være udtryk for en ambitiøs ministers forsøg på at sætte et mere permanent fingeraftryk indenfor sit ressortområde.

Udover at indgrebet i den jødiske og muslimske religionsfrihed i sig selv er bekymrende, har den i min optik også nogle meget uheldige bivirkninger. Der er nemlig tale om en antireligiøs politik, som for den dansk-jødiske minoritets vedkommende udfordrer den perfekte integration i det danske samfund, der er opnået i løbet af 400 års sameksistens.

Den jødiske integration i det danske samfund har forudsat, at man både kan være jøde og dansk på en og samme tid, dvs. at der ikke er en modsigelse mellem de to begreber, men at en symbiose fuldt ud er mulig.

Når man imidlertid fra regeringens hånd vælger at forbyde jødisk rituel slagtning, sender man et meget uheldigt signal om, at denne konstellation ikke længere er særligt holdbar.
Man slår med andre ord en kile ned mellem danskhed og jødiskhed, hvilket jeg personligt som dansk jøde bliver utroligt nedslået over.

Anti-omskæringslobby
Det fjerde og sidste område, hvor religionsfriheden er under pres, omhandler retten til at foretage religiøst begrundet omskærelse af drengebørn.

Dette ritual, der både praktiseres af jøder og muslimer, er en afgørende bestanddel af jødisk religion og identitet, men især de seneste år er denne ret blevet anfægtet af en eklatant og meget aggressiv anti-omskæringslobby.

Man så senest lobbyen i aktion for en uge siden, da folketingsmedlem Ida Auken fra det Radikale Venstre på Facebook erklærede, at hun ikke støttede et forbud.
Her blev hun af lobbyens tilhængere tilsvinet i en grad, hun ifølge sig selv aldrig tidligere i sin karriere havde oplevet. En mand skrev for eksempel til hende:
”Med den syge holdning til omskæring håber jeg, der kommer en og dolker dig i skridtet klamme kost!”.

Selvom anti-omskæringslobbyens ledere ved flere anledninger højtideligt har forsikret, at lobbyen alene har hensynet til barnets velfærd i sinde, kan Ida Auken-hændelsen og mange andre lignende episoder imidlertid få én til at tvivle.

Det står i hvert fald uimodsagt, at lidt for mange af lobbyens tilhængere ikke ligefrem har haft næstekærlighed til medmennesket som målsætning, men tværtimod et decideret had til det fremmede og den anderledes tænkende.

Endvidere kommer man også til at tvivle på anti-omskæringslobbyens motiver, når man finder ud af, at der faktisk er rigeligt med argumenter, som underbygger det faktum, at religiøst begrundet omskæring af drengebørn ikke er i strid med et hensyn til barnets velfærd.

For eksempel har Sundhedsstyrelsen i deres 2013-notat ”Omskæring af drenge” konkluderet, at der under kontrollerede forhold ikke er sådanne risici ved indgrebet,at de finder anledning til at anbefale et forbud. Derudover konstaterer styrelsen også, at der ikke er evidens for, at omskæring på længere sigt skulle have skadelig betydning for seksualiteten. Og sidst men ikke mindst er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at ”det ud fra et sundhedsfagligt, patientsikkerhedsmæssigt synspunkt kan være en fordel, at drengebørn omskæres så tidligt som muligt, da indgrebet er mindre og giver færre umiddelbare komplikationer […]”.

Det kræver i forlængelse heraf ikke de store fornuftanstrengelser at komme frem til den indsigt, at jødiske mænd, der er blevet omskåret som spæd, nok er rimelig glade for, at de ikke behøver gennemgå ritualet som voksne, hvor operationen er langt mere smertefuld, og hvor risikoen for komplikationer stiger.

Det bør i øvrigt heller ikke overses, at et forbud ville få samme virkning, som forbuddet mod rituel slagtning har haft: konstellationen dansk og jøde ville blive yderligere undermineret, og 400 års dansk-jødiske integrationsbestræbelser ville blive smidt ud med badevandet.

Folketinget
Hadforbrydelser, myndighedernes umiddelbare indstilling til trusler og chikane rettet mod religiøse minoriteter, regeringens forbud mod rituel slagtning og anti-omskæringslobbyens vedholdende bestræbelser på at få religiøst begrundet omskæring af drengebørn forbudt - der er rigeligt med eksempler på, at religionsfriheden i Danmark er under massivt pres.

Forhåbentlig vil et flertal af de politikere, som blev stemt ind i Folketinget i går, arbejde for, at man lapper de anselige huller i religionsfriheden, som pt. eksisterer i Danmark.

Det er der et stort behov for.

___________________________

Dialog på Roskilde Festival

Tirsdag den 30. juni deltog Rabbiner Jair Melchior, sammen med 40 andre repræsentanter fra flere trosretninger, i et dialog arrangement på Roskilde Festival.
I en samtalesalon sammen med andre religiøse autoriteter – herunder præster, imamer og buddhister m.fl. - havde de unge festivaldeltagere mulighed for at stille spørgsmål, og holde samtaler med de religiøse autoriteter indenfor varierende emner så som familie, blodbånd, køn og identitet. Mange af de unge udviste ønske om at tale om meningen med livet med mennesker, der repræsenterede den spirituelle tilgang til dette emne.
Roskilde Festivalen har altid haft en vision om at være mere end musik, og ønsker at deltagerne tager stilling og reflekterer i ugens løb.
Eventen var set som en tiltag til at skabe dialog for fordybelse, på et område de fleste unge danskere ikke er i berøring med på dagligt basis.

Ny fornem pris til Dan Uzan

Af Team
I begyndelsen af juni i år tildelte American Jewish Commitee (sammenslutningen af jødiske samfund i USA) Dan Uzan AJC Moral Courage Award posthumt. Begrundelsen for tildelingen af prisen var det moralske mod, Dan Uzan udviste under angrebet på Københavns Synagoge i den meget tidlige morgen søndag den 15. februar i år. Her blev Dan Uzan skudt ned med koldt blod af en dansk-arabisk terrorist, mens han stod frivillig vagt for et bat mitzva selskab i Det Jødiske Hus bag synagogen.
Prisen blev overrakt til Dans Uzans nære familie ved American Jewish Commitee’s årsmøde i juni i Washington DC, USA. Efter modtagelsen af prisen talte Dan Uzans søster, Andrea, til de 1.000 delegerede på årsmødet.
’Vi savner Dan hvert eneste sekund af hvert eneste minut, hvert eneste minut af hver eneste time, hver eneste time af hver eneste dag. Dan troede på forbrødring og helbredelse, og på at tage ansvar,’ sagde Andrea Uzan i en takketale.
I sin tale opfordrede Andrea Uzan også enkeltpersoner og regeringer til at gøre mere for at fremme et styre med lov og orden, lighed og ingen accept af had og vold.

Næstformand i Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund Jonathan Fischer deltog også i American Jewish Commitee’s Global Forum, hvor han talte til de delegerede om den sikkerhedspolitiske situation i Danmark.

Trossamfundet på Folkemødet

Af Elon Cohn
Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund møder også op på Folkemødet på Bornholm i den kommende weekend, hvor rabbiner Jair Melchior skal repræsentere de jødiske danskere.
På Folkemødet inviterer organisationen Ordet og Israel til debat. Det er her rabbiner Jair Melchior skal deltage som menighedens repræsentant. I panelet sidder også imam Fatih Alev og Esben Lunde Larsen fra Venstre.
Og naturligvis vil også Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfunds formand Dan Rosenberg Asmussen være at finde på Folkemødet.

Det Jødiske Samfund fordømmer hærværket mod muslimsk begravelsesplads

Af Team
Det Jødiske Samfund i Danmark / Mosaisk Troessamfund tager skarp afstand fra hærværket på den Muslimske Begravelsesplads i Brøndby. Her blev mere end 50 grave blevet skændet og ødelagt af ukendte gerningsmand natten til den 6. juni. Det Jødiske samfund udtrykker sin sympati med de familier, der er berørt af det meget grove hærværk.
Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund, udtaler:
’Som religiøs minoritet har vi en forpligtelse til at sige fra overfor disse ugerninger og opfordrer politi og retsvæsen til at sætte fokus på indsatsen til bekæmpelse af hadforbrydelser mod minoriteter blandt andre også mod de muslimske og jødiske samfund.’
Det Jødiske Samfund udtrykker også bekymring for tendensen til stigmatisering, når det kommer til religiøse minoriteter.
’Vi har alle et ansvar for at sige fra overfor had, frygt og fordomme,’ siger Dan Rosenberg Asmussen.

Omskærelse: Venstre lægger afstand til kandidat

Af Team
Det er med stor bekymring, at Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund har erfaret, at et forslag om forbud mod rituel omskæring af drenge er blevet en del af valgkampen.
Senest har Kåre Traberg Smidt, folketingskandidat fra Venstre, foreslået et forbud. Forslaget fremsættes på forskellige platforme, blandt andet også på siderne af et antal busser i Hovedstadsområdet.

Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund har i den anledning været i kontakt med Venstres ledelse, da man kan få det indtryk, at forslaget er en del af Venstres valgkamp.
’Venstres ledelse har gjort det fuldstændig klart, at forslaget er stik imod Venstres linje, og at Traberg Smidt ikke taler på vegne af Venstre’, fortæller Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund

Optakt til 3 x Rosenbaum

Af Magda Goldschmidt
Aktionsgruppen for jøderne i Skt. Petersborg inviterer til et møde med PIA ROSENBAUM, der i samarbejde med forfatteren til “Hunden er rask”, Sonja Vesterholt, har lavet en monolog over bogen.
Pia vil fortælle om sine tanker omkring livet i Sovjetunionen ved indstuderingen af monologen. Den blev opført på Folketeatret og kåret til årets danske stykke af CPH-Culture.
Wizos Læsekreds har tidligere haft besøg af Sonja Vesterholt, hvor hun fortalte om “Hunden er rask”.
Vi ses søndag 16.15 - 17.15 på biblioteket på 2. sal. Ingen entre´.
Tidligere på dagen, søndag den 7. juni, kan man besøge Aktionsgruppens bod, hvor vi vil præsentere brochurer og andet materiale om vort arbejde for børn og ældre i Skt. Petersborg.
Forfatteren Ludmila Spector vil være til stede og signere sin bog “Emigrant på livstid”.

Om to dage: den 5. Jødiske Kulturfestival

Af Team
Den 2. til 8. juni 2015 afholdes 5. Jødiske Kulturfestival i København. Festivalen byder gennem musik, film, udstillinger, gastronomi og foredrag på mange aspekter af den jødiske kultur.
Det bliver en festival med plads til både fornøjelse og alvor, og gennem blandt andet byvandringer, koncerter med danske og internationale kunstnere og debatarrangementer fortælles historien om den jødiske kultur i Danmark – både fra de sidste måneder og de mange hundrede år forinden.
Alle med interesse for jødisk kultur kan glæde sig til den 5. Jødiske Kulturfestival, som i år afholdes fra den 2. til 8. juni rundt omkring i København – både hos festivalens værter, Det Jødiske Samfund i Danmark, og på Cinemateket, Den Sorte Diamant og i det københavnske byrum.
Festivalen præsenterer et unikt billede af jødisk kultur med en række kulturbegivenheder, som er svær at finde i samme størrelsesorden og i så samlet et udbud andre steder i Danmark. På trods af, at den jødiske befolkning i Danmark er meget lille, har festivalen alligevel udviklet sig til at være på størrelse med de store jødiske festivaler i Europa.
Bestil billetter her:
Billetnet
http://www.billetnet.dk/event/KSY0306F?language=da-dk

PolitikenPlus
http://plus.politiken.dk/SCENE__KONCERTER/Andre_koncerter/Joedisk_Kulturfestival(29145).aspx

Festivalkoncertpas
http://www.billetnet.dk/event/KSY0306F?language=da-dk

Trombenik
http://www.billetnet.dk/event/KSY0306G?language=da-dk

Glass House
http://www.billetnet.dk/event/KSY0406G?language=da-dk

Bester Quartet
http://www.billetnet.dk/event/KSY0506G?language=da-dk

Klezmer Alliance
http://www.billetnet.dk/event/KSY0506F?language=da-dk

Shira U'tfila
http://www.billetnet.dk/event/KSY0706G?language=da-dk

Benjamin Koppel
http://www.billetnet.dk/event/KSY0706F?language=da-dk

Se hele programmet på www.jkfestval.dk

Ny bestyrelse i DJUS

Af DJUS
Den 11. maj afholdt DJUS sin årlige generalforsamling.
Ud af de otte pladser i bestyrelsen var seks pladser på valg samt de to suppleantpladser - der dog ikke tidligere har været besat.
To bestyrelsesmedlemmer valgte at genopstille og fire andre stillede op til de resterende pladser i bestyrelsen. Derudover meldte to personer sig som suppleanter. Det resulterede i et fredsvalg og betød at DJUS for første gang består af en fuld bestyrelse på otte personer samt to suppleanter.
Dette er en yderst positiv udvikling.
DJUS bestyrelse er endnu engang blevet stærkt besat og repræsenterer forskellige dele af det jødiske spektrum i Danmark - både folk der har gået, og folk der ikke har gået på Carolineskolen, tilflyttere, og folk der er hjemvendt fra udlandsophold.
Det er vi overbevidst om vil være med til at styrke og udvikle DJUS i en tid med udfordringer på godt og ondt.
Den nye DJUS bestyrelse glæder sig til at komme i gang og til at lave endnu flere spændende arrangementer og initiativer for den jødiske ungdom i Danmark.

DF vælger bestyrelsesmedlem

Af Elon Cohn
Jeppe Lilholt er valgt som DFs repræsentant i skolebestyrelsen.
På sit andet møde i den aktuelle samling skulle Delegeretforsamlingen torsdag aften bl.a. mange andre punkter også vælge sit nye medlem af Carolineskolens bestyrelse. Her besætter DF en plads, ganske som repræsentanterne også vælger et medlem til skolens bestyrelse.
Valget af Jeppe Lilholt blev et fredsvalg. Begge lister i DF var enige om kandidaten, der således fik fuld opbakning til sit kommende hverv i skolens bestyrelse. Jeppe Lilholt afløser Simon Bergmann på posten. Overdragelse og tiltrædelse er fra eftersommeren 2015.
Delegeretforsamlingen vælger traditionelt et medlem af sin midte til posten som medlem af bestyrelsen på Carolineskolen. På samme vis vælger repræsentanterne et medlem til bestyrelsen, men her er det sjældent af egen kreds. Repræsentanternes valgte er for tiden Benjamin Kramarz, der også for tiden er formand for Carolineskolens bestyrelse.

Rosenbaum rettelse

I nyhedsbrevet torsdag den 28. maj skrev vi, at adgangen til at opleve 3 x Rosenbaum på kulturfestivalen ville være gratis. Her tog vi munden for fuld. Der skal naturligvis løses billet og priserne er 100,00 kroner per styk. Medlemmer af DJS/MT får dog 20 procents rabat, og prisen her vil være 80,00 kroner per billet. Redaktionen beklager fejlen. /elon

Melchior-legaterne blev uddelt

Af Elon Cohn
Onsdag aften uddelte Danmark Logen de to Melchior-legater, Overrabbiner dr. phil. Marcus Melchior og hustru Meta Melchiors Legat og Meta Melchiors Rejselegat. Det skete ved en lille højtidelighed i Danmark Logen i Det Jødiske Hus. Her motiverede overrabbiner emeritus Bent Melchior tildelingen af de to legater til henholdsvis Dan Rosenberg Asmussen og Andrea Uzan.
'Du har på fornemste vis båret trossamfundet gennem februars begivenheder, sagde Bent Melchior til Dan Rosenberg Asmussen.
Bent Melchior pointerede også, at Dan Rosenberg Asmussen har den smukkeste sproglige gennemslagskraft, og mindedes således sin fars oratoriske begavelse.
Til Andrea Uzan understregede Bent Melchior Andreas menneskelighed og varme midt i den tragedie, der har ramt først og fremmest familien Uzan og dernæst det jødiske samfund og bredt hele Danmark.
'Du har de samme menneskelige egenskaber som Meta Melchior, som min mor,' sagde Bent Melchior i sin motivering for legatet.
Og efter Bent Melchiors taler overrakte Danmark Logens præsident Benny Unterschlag diplom og check til de to legatmodtagere, der siden hver især takkede for æren.

Formanden møder justitsminister Mette Frederiksen

Af Team
Onsdag morgen, et par timer inden folketingsvalget blev udskrevet, mødtes Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund, næstformand Jonathan Fischer og trossamfundets politiske chef Jonas Karpantschof med justitsminister Mette Frederiksen (Soc.). Formålet med mødet var for DJS at følge op på og kvittere for regeringens støtte til det aktstykke, der blandt andet skal finansiere den fremtidige fysiske sikring af de jødiske institutioner.
Blandt de emner, der blev drøftet var især den fremadrettede indsats for bevogtning af de jødiske institutioner.

Delegeretforsamling og medlemsmøde

Næste torsdag, den 28. maj 2015, byder Det Jødiske Samfund til medlemsmøde i forbindelse med anden session i den siddende Delegeretforsamling i Det Jødiske Hus.
Medlemsmødet begynder klokken 18.00, hvor medlemmer kan stille spørgsmål til repræsentanterne. Og klokken 19 træder Delegeretforsamlingen sammen. Medlemmer er meget velkomne til at overvære Delegeretforsamlingens drøftelser. Mødet her slutter sædvanligvis klokken 22.00. /elon

Orientering om ansættelse af politisk chef

Repræsentantskabet har valgt at udvide Det Jødiske Samfunds sekretariat med ansættelsen af Jonas Herzberg Karpantschof pr. 1. juni i en stilling som politisk chef med reference til formandskabet.
Vi må konstatere, at opgaverne med det politiske arbejde har udviklet sig og antaget nogle proportioner, der gør det nødvendigt for DJS at øge indsatsen.
Udover beredskabet vedrørende politiske spørgsmål i kølvandet på attentatet i februar skal den politiske chef varetage indsatsområder vedrørende antisemitisme, minoritetsrettigheder, omskærelse, rituel slagtning samt andre politiske emner, der kræver en målrettet og synlig indsats fra DJS’s side.
Jonas har de sidste to år arbejdet som Program Director for World Jewish Congress, og mellem 2008-10 fungerede han som formand for European Union of Jewish Students i Bruxelles, hvor han var aktiv overfor Europa-Parlamentet samt FN’s Menneskerettighedsråd. Jonas har en BA i menneskerettigheder og en MA i Europæiske Studier.
Jonas er nyvalgt medlem af Delegeretforsamlingen for listen Jachad, men har valgt at udtræde som følge af ansættelsen i sekretariatet.

Dan Rosenberg Asmussen

3 x Rosenbaum ...en musikalsk familiekrønike

Annonce:

Oplev SIMON, PIA og INA-MIRIAM ROSENBAUM søndag, d. 7. juni 2015 kl. 17.45.

"Det er sjældent, at man kan opleve entertaineren Simon Rosenbaum på scenen sammen med sine to skuespillerdøtre Pia og Ina-Miriam. Men nu er muligheden der i deres samarbejde om forestillingen "En musikalsk familiekrønike"

Forestillingen tager sit udgangspunkt i familiens rødder i en lille polsk/jødisk landsby, hvor Simons forældre i 1912 forlod deres utrygge tilværelse for via Danmark at begive sig til USA,men aldrig nåede længere end til København.

Her skabte de den tryghed, de selv havde savnet, for deres seks børn, hvoraf Simon var den yngste.

Familiekrøniken er samtidig en musikalsk rejse gennem den musik, der har præget de kunstneriske valg hos både far og døtre.
Forestillingen bliver fortalt, sunget, "humoriseret" og beskrevet af de tre scenekunstnere, så den fremstår som et lille, særligt og til tider dramatisk kapitel i dansk nutidshistorie iblandet historier om dansk revy og kabaret gennem tiderne.
Denne familiekrønike er ikke blot en enkelt families historie, men i lige så høj grad en fortælling om folk, der rives op med rødder og etablerer sig i nye og andre sammenhænge og fædrelande uden nogensinde at glemme udgangspunktet.

Globalt forum mod antisemitisme

Af Team
Mellem d. 12.-14. maj samledes mere end 800 delegerede fra over 50 lande til det femte Global Forum for Combating Antisemitism (GFCA). Formålet med konferencen var at diskutere og planlægge fælles strategier og planer for at imødegå den fornyede trussel mod jødiske samfund overalt i verden. Årets konference fokuserede primært på to ting, hvordan man konfronterer antisemitisme på de sociale medier – samt den stigende antisemitisme i Europe – og hvordan de jødiske interessenter i fællesskab kan samarbejde med blandt andet regeringer og civilsamfund.

Ved konferencen deltog blandt andet Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, Tysklands justitsminister Heiko Mass og Paris' borgmester, Anne Hidalgo.

Derudover adresserede Lars Aslan Rasmussen MB (Socialdemokraterne) de delegerede om problemerne med antisemitisme i det danske samfund. Lars Aslan Rasmussen var specielt inviteret grundet hans stærke støtte til det Jødiske Samfund over det sidste par år.

Det Jødiske Samfund var repræsenteret af næstformand Jonathan Fischer og Jonas Karpantschof.

To forlag - en forfatter - to bøger

Af Elon Cohn
Det Kongelige Biblioteks Blixen Sal var tirsdag ramme om noget så usædvanligt som lanceringen af to bogværker fra en og samme forfatter, Arthur Arnheim, udgivet på to forskellige forlag. Det ene værk om de danske jøders historie fra de tidlige år i 1600-tallet til de første år af det nye årtusinde, Truet minoritet søger beskyttelse, er udkommet på Syddansk Universitets Forlag, mens essaysamlingen, ...at være jøde, har forlaget Goldberg og Mor som udgiver.
I sin tale i Blixen salen om arbejdet med de to værker sagde Arthur Arnheim bl.a.:
'Som historiker er man begrænset af dels historisk metode, men også af politologisk og sociologisk metode. Det fører til en manglende dybde i teksterne. Det har jeg overkommet ved samtidig med det historiske værk også at udgive en essaysamling'.
Arthur Arnheim bor i Jerusalem, Israel, siden 1989. Han er født og opvokset i Danmark og kandidat fra Københavns Universitet. Skønt hans arbejdsliv var centreret om først magistrenes forening og siden pensionskasse, har Arthur Arnheim et stort faghistorisk forfatterskab bag sig.

Det Mosaiske Troessamfunds Fælles Legatfond

Fælleslegatet uddeler studielegater, tranglegater og brudeudstyrslegater.
I 2015 er sidste frist for ansøgning om studielegat og tranglegat den
1. juni 2015. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke
kunne blive behandlet.
Brudeudstyrslegat kan søges hele året.
Da vores hjemmeside i øjeblikket ikke er interaktiv, kan ansøgningsskema
kun rekvireres på mail til mt@mosaiske.dk eller på tlf.: 33 12 88 68.
Det udfyldes som beskrevet i skemaet.
Sammen med relevante dokumenter
sendes ansøgningen til:
Det Jødiske Samfund i Danmark
Postboks 2015
1012 København K
eller via e-mail som scannet og vedhæftet
fil til mt@mosaiske.dk

Tænd et lys for Dan Uzan

Af Elon Cohn
På fredag er det tre måneder siden, at Dan Uzan blev myrdet foran Københavns Synagoge, mens han som frivillig vagt passede på værter og gæster ved en konfirmationsfest i selskabslokalerne bag synagogen.
En kreds af Dans venner opfordrer nu til markering af tremåneders dagen for mordet. Det skal ske ved at tænde et lys til minde om Dan - dels ved synagogen og dels i vinduerne hjemme.
Se mere på https://www.facebook.com/events/1612706082307510/1619650844946367/

Jødisk-muslimsk konference

Muslim Jewish Conference 2015
Application is Now Open!
Join us August 16 - 23, 2015 in Berlin, Germany

Dear Friend of the Muslim Jewish Conference,

We are happy to announce to our friends, colleagues, and partners that the 6th annual Muslim Jewish Conference will take place in Berlin from August 16 to August 23, 2015.

The Muslim Jewish Conference is a global, volunteer-run, non-profit organization building mutual trust, respect and cooperation between Muslims and Jews. Every year since 2010, we have gathered approximately 100 young interfaith leaders from around the globe for a week of intensive dialogue, grassroots coalition-building, and leadership development. We empower young Muslim and Jewish leaders to create their own collaborative projects so as to effectuate long-lasting social change in the areas of interreligious cooperation and cross-cultural understanding. Together we are achieving a feat that many once described as impossible: building a global movement of Muslims and Jews.

Therefore, we would greatly appreciate if you/your organization can share our application and initiative with your networks by forwarding this announcement. By doing so, you will help us reach as many people as possible to further our global mission of spreading peace and understanding between Muslims and Jews.

Thank you!

Your MJC Team

P.S. For more information and to apply please go to http://www.mjconference.de/2015/04/application-for-mjc2015-now-open/

Jyllands-Posten griber om nælden

Af Elon Cohn
Dagens leder i Morgenavisen Jyllands-Posten tager fat i den nye antisemitisme, der er opstået i kølvandet på konflikterne i Mellemøsten, hvor Israels sejre fører til fjendtlige tsunamier mod danske jøder. En antisemitisme, der er så rodfæstet, at eksempelvis hele ledelsen af SF var medlemmer af den politiske organisation, der førte an i dansk boykot af israelske varer - med mindelser om 30ernes tyske atmosfære!
Samme ledelse trak sig dog, da SF kom med i regeringen. Men i skrivende stund vides det ikke, om samme ledelse i dag er medunderskrivere i boykot bevægelsen.
I det hele taget bliver jødiske danskere taget som gidsler, når det handler om konflikten mellem Israel og især Hamas i Gaza. Majoriteten i Danmark var dybt chokeret, da Dan Uzan blev myrdet foran synagogen – men trods uhyrlighederne i weekenden den 14.- 15. februar søges begivenhederne relativeret i forhold til konflikten i Mellemøsten.
’De nuværende regeringspartier var meget længe om at italesætte den nye antisemitisme, der ikke mindst er et produkt af indvandringen til Europa fra den arabiske verden. Man husker udenrigsminister Martin Lidegaard, der forsøgte sig med et fremstød til fordel for en boykot af israelske varer. Han blev fløjtet tilbage, men han burde måske have overvejet, at han er med til at gøre det lettere for dem, der vil, at misbruge hans intentioner. Det er på tide, at politikerne erkender, hvilke formørkede kræfter de er med til at fremme, ’ skriver Morgenavisen Jyllands-Posten
Læs hele lederen på http://jyllands-posten.dk således:
Klik dig ind på hjemmesiden, marker først ’debat’ og siden ’leder’

Rettelse – Danmark Logens arrangementer

Af Elon Cohn
Der har sneget sig to alvorlige fejl ind om Danmark Logens aktiviteter i torsdagens nyhedsbrev. Det er søndag den 17. maj, Danmarks Logen inviterer på grill. Tilmelding er nødvendig, og det skal ske til marskal@danmarkloge.dk. Prisen er 175,00 kr. for voksne og 100,00 kr. for unge under 15 år.
Nyhedsbrevet omtaler også uddelingen af Danmark Logens Melchior legater. Vi skriver, at alle er velkomne. Her tog vi munden for fuld. Uddelingen af overrabbiner Marcus Melchior og hustru Meta Melchiors minde- og rejselegater er ikke offentligt tilgængelige, men et lukket arrangement i Danmark Logen.
Redaktionen beklager fejlene

Evaluering af angrebet mod synagogen

Evaluering af angrebet mod synagogen

Af Team

Den 6. maj fremlagde justitsminister Mette Frederiksen Rigspolitiets evaluering af
myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne den 14. og 15. februar 2015 i København. Evalueringen giver en samlet afklaring af situationen og foreslår nye initiativer til at bekæmpe terror i fremtiden, og ikke mindst garanterer justitsministeren, at de Jødiske institutioner i København vil komme under politibevogtning i fremtiden, og at sikkerheden for de jødiske danskere ikke må blive et spørgsmål om ressourcer.

Rapporten bekræfter DJS’ kritik af, at politiet først etablerede fast bevogtning ved synagogen ud på aftenen og først efter, at DJS selv havde taget kontakt til PET for at få bevogtning. Formand Dan Rosenberg Asmussen pointerer dog, at der var fast bevogtning, da angrebet fandt sted, og at politiet sammen med Dan Uzan forhindrede en større katastrofe.

Rapporten viser også, at staten ikke tog sikkerhedssituation for Det Jødiske Samfund alvorligt før angrebet fandt sted, selvom DJS flere gange havde henvendt sig til myndighederne for at bede om bedre beskyttelse i månederne inden angrebet.

Evalueringen kan downloades på Justitsministeriets hjemmeside på det følgende link: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdf

Chikane mod jøder fortsætter

Af Elon Cohn
Chikanen fortsætter, skriver Mads Bonde Broberg i Morgenavisen Jyllands Posten i befrielsesdøgnet den 5. maj 2015.
Forleden blev en kirke på Nørrebro udsat for hærværk. Årsagen var, at tidligere overrabbiner Bent Melchior skulle tale i kirken. En kronik om antisemitisme i Politiken førte til en række ubehagelige kommentarer. Og endda mens landsmænd lagde blomster ved synagogen til minde om Dan Uzan, kom det til kedelige ytringer fra enkelte forbipasserende, fortæller AKVAHs Jonatan Cohn til avisen. Tidligere - før hærværket mod kirken - gik det ud over den kosher slagterforretning på Østerbro, skriver Mads Bonde Broberg, der også har talt med Det Jødiske Samfunds formand Dan Rosenberg Asmussen.
’Man kunne have håbet på, at det, der skete i februar - som jo var udtryk for, at had og fordomme blev levet fuldt ud og fik den ultimative konsekvens - ville medføre, at folk lige ville tænke sig lidt om. Men eksemplerne med hærværk mod kosherslagteren og kirken tyder på, at eftertænksomheden ikke har sat ind alle steder,’ siger Dan Rosenberg Asmussen til Morgenavisen Jyllands Posten.

Jonathan Fischer taler mod antisemitisme

Af Jonas Hertzberg Karpantchof
I tirsdags – på befrielsesdagen den 5. maj - deltog Det Jødiske Samfunds næstformand Jonathan Fischer ved en fælles strategikonference om at bekæmpe antisemitisme i Europa. På konferencen talte han til de 150 tilhørere under en paneldebat, der handlede om, hvordan jødiske samfund proaktivt og konstruktivt garanterer en jødisk fremtid i Europe. Jonathan Fischer gjorde opmærksom på de udfordringer Det Jødiske Samfund står overfor i disse år, og han understregede også, at vores fremtid ligger i vores egne hænder.
Konferencen var organiseret af American Jewish Committee.

Kransenedlæggelse i Mindelunden

I 70-året for Danmarks befrielse lægger Det Jødiske Samfund / Mosaisk Troessamfund kranse ved to monumenter i Mindelunden i Ryvangen i København den 5. maj 2015.
Klokken 13.00 lægger trossamfundet sin krans ved monumentet for de faldne fra Den Danske Brigade. Vort medlem Hirsch Znaider faldt i kamp på Jagtvej ved Brigadens indmarch i København.
Efter denne ceremoni lægger trossamfundet en krans ved monumentet for de faldne frihedskæmpere.
Alle er velkomne.